Privacyverklaring

Paranormale praktijk Akasha is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Paranormale praktijk Akasha
Schepenbank 4, 6142 CC Einighausen
(T) +31 (0)623275721
www.peterwauben.nl
KvK-nr: 14095167

Akasha behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op augustus 2022.

Persoonsgegevens die Akasha verwerkt

Akasha verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar diensten en/of wanneer u deze zelf aan Akasha verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Akasha via deze website verwerkt:

  Contactformulier
  Uw naam
  E-mailadres
  Het onderwerp
  Het e-mailbericht
  IP-adres

Minderjarigen

Door het zakelijke karakter van deze website, is deze website niet interessant voor jongeren onder de 16 jaar. Akasha kan echter niet controleren of er jongeren zijn die deze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die persoonlijke gegevens hebben achter gelaten.

Met welk doel verwerkt Akasha uw persoonsgegevens

Akasha verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u toestemming heeft gegeven of voor de uitvoering van een dienstverlening. Dit doet Akasha voor de volgende doeleinden:

  Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is m.b.t. een consult.
  Om u te informeren over eventuele wijzigingen van onze consulten en/of beurzen.

Daarnaast verwerkt Akasha ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Akasha verkoopt uw gegevens niet aan derden. Akasha blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Misbruik

Wanneer er naar ons redelijk oordeel sprake is van misbruik van deze website, dan kunnen wij bepaalde gebruikers voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belang worden geschaad kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Akasha stelt gegevens altijd ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verhaal halen

Er wordt vanuit gegaan dat u geheel vrijwillig deelneemt aan de consulten. Aan de uitspraken tijdens de consulten kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies

Akasha gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

  Functionele cookies Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat u als relatie ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website.

  Analytische cookies Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina‚Äôs het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt (uw IP adres wordt geanonimiseerd).

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Mogelijkheden om analytische cookies te weigeren

  Google heeft een Browser add-on ontwikkeld waarmee u kunt kiezen of een website uw gegevens mag verzamelen of niet.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helpendehand.info Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Akasha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Akasha op via info@helpendehand.info