DISCLAIMER

Hoewel de informatie op de website van Akasha met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Akasha streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Akasha geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan deze website kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van deze website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website. Akasha aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op deze website gepubliceerde informatie.

Tevens kunnen ook geen rechten worden ontleend aan de uitspraken die tijdens een consult worden gedaan!. Akasha aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op deze website gepubliceerde informatie.

Op de website van Akasha zijn de wettelijke regels van auteursrecht van toepassing. Tenzij anders aangegeven berusten auteursrechten en dergelijke van deze website en al het aanwezige materiaal bij Akasha. Niets van het aanwezige materiaal mag worden gebruikt voor commerciele of publieke doeleinden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Akasha mag niets van deze website worden opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, vermenigvuldiging in welke vorm dan ook, hetzij electronisch, mechanisch, via hardcopy (fotocopie en/of print), e-copy (electronisch overnemen) of elke andere vorm hiervoor niet genoemd.

Verzoeken om toestemming dienen schriftelijk te worden ingediend.

© 2023 Paranormale praktijk Akasha.

Paranormale praktijk Akasha, Vaesrade 69, 6361 HH Vaesrade